Blog

Okul Mobilyaları

okul mobilyaları

Okul Mobilyaları; Küçük yaştaki ve sürekli gelişim içerisinde olan bireylere eğitim vermekte olan kurumlarda da; gelişimini tamamlamış yetişkin yaştaki bireylere eğitim vermekte olan kurumlarda da mobilya seçimi oldukça önemlidir. Bu gibi alanların iç tasarımı; dış tasarımı, dekorasyonu ve mobilya tercihleri, bulundurulan kişilere verilen eğitim kalitesi ve öğrenim kolaylık bakımından son derece değerli unsurlardır. Okuldaki bireylerin, mekan içerisindeki konsantrasyonunu arttırıcı nitelikte olan; mekanın boyutu ve şekline en uygun özelliklere sahip, seçici bir yaklaşım ile belirlenmiş okul mobilyaları; her açıdan eğitim kurumunun amacına hizmet edecektir.

Okul Mobilyaları; Okul Çalışma Masası, Okul Sırası, Okul Sandalyesi, Tekli Okul Sırası, Okul Dolabı, Okul Arşivi Ve Okul Kitaplık Modelleri

Okullarda ve başkaca eğitim kurumlarında kullanılarak, okul mobilyası olarak tanımlanan mobilya türlerine örnek olarak; okul çalışma masası, okul sırası, okul sandalyesi, tekli okul sırası, okul dolabı, okul arşivi ve okul kitaplık modelleri verilebilmektedir. Eğitim kurumlarında verilen eğitimin kalitesinin artışının ilk yolu, okul mobilyası olarak tanımlanan eşyaların en uygun şekilde seçilmesidir. Öyle ki, okul panosu kumaşı dahi okulun dekorasyon ve tasarımı için önemlidir. Okul mobilyasının eğitim kurumunda verilen eğitimin kalitesi üzerindeki olumlu – olumsuz etkisi; günümüze kadar pek çok eğitim uzmanı tarafından araştırma konusu yapılmıştır. Söz konusu araştırmaların gösterdiği üzere, okulun tasarım ve dekorasyonunda kullanılan okul mobilyaları, eğitim verilen kişilerin eğitim kalitesi üzerine doğrudan etkilidir.

            Disiplinin yüksek olduğu eğitim kurumlarında genel anlamda okul mobilyalarının çok daha sade ve dikkat dağıtmayan nitelikte seçildiği görülmektedir. Bunun sayesinde; eğitim alan bireyler; derslerden çok daha yüksek verim elde etmekte, konsantrasyonu bozan, dikkati dağıtan herhangi bir etkene yer verilmemeye çalışılmaktadır. Yeni kayıt yaptırmakta olan velilerin veya başkaca eğitim kurumlarına kayıt olan kişilerin de, genel anlamda eğitim verilen kurumun dekorasyonuna, tasarımına ve kişilerin zamanlarının hepsini geçirdiği mobilyaların tercihine dikkat etmekte olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla görülmektedir ki eğitim kurumunun dekorasyonunda kullanılmakta olan okul sırası, okul çalışma masası, okul sandalyesi, okul dolabı gibi okul mobilyaları; eğitim kalitesi ve eğitim kurumu seçimi üzerinde oldukça etkilidir. Buna bağlı olarak günümüzde, eğitim kurumaları yöneticileri ve eğitimcilerinin, okul mobilyası tercihine önem vermekte olduğu görülmektedir.