Ürünler

Depolama Sistemleri

Metal Arşiv Dolapları

Hastane Mobilyası

Okul Mobilyaları

İletişim Bilgileri

Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji israfının önlenmesini, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarız.

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlarken, çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeye çalışırız.

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitime tabi tutarız.