Ürünler

Depolama Sistemleri

Metal Arşiv Dolapları

Hastane Mobilyası

Okul Mobilyaları

İletişim Bilgileri

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevreye ve ekolojiye verilen tahribatın boyutlarının artmasıyla ilk kez “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından geliştirilen “sürdürülebilirlik” kavramı, bugün birçok şirketin kurumsal stratejisinde önemli rol oynamaktadır. Ekonomik kalkınma ve gelişme fikriyle, gelecek kuşaklara bırakılacak doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik bir adım olarak atılan sürdürülebilirlik kavramı, toplumda bireysel değişim yaratmanın yanı sıra iş dünyasının geleceğini de büyük ölçüde şekillendirmiştir.

Entegre Yönetim Sistemi

OFİSTİM’in benimsediği sürdürülebilirlik anlayışının temel ilkesi; yenilikçi ürünlerini insan, çevre ve tasarım unsurlarını gözeterek hayata geçirme tutkusuna dayanmaktadır. Uygulamaya koyduğu “Entegre Yönetim Sistemi Politikası” çerçevesinde çevre ve insan sağlığını riske etmeyecek hammadde kullanımını, atıkları azaltmayı ve geri dönüşüm oranını arttırmayı kendine ilke edinmiştir. Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde sahip olduğu 140.000 m2’ lik tesislerinde faaliyete başladığı günden itibaren üretim teknolojisinde gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmaları, çevre dostu altyapısı ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla dünya standartlarında üretim gerçekleştirmektedir.
PROFESYONEL PLANLAMA

İÇ DİZAYN

Sürekli paralel görev, tamamen test edilmiş topluluklar aracılığıyla liderlik becerilerini tam olarak araştırdı. Standartlara uyumlu sinerji yoluyla vizyon sahibi dahili veya “organik” kaynakları etkileşimli olarak basitleştirin.